Skip to main content

Dag 1 woensdag 13 november 2019

19.00-00.00


CEPANI40 Kick-Off party (Gratis inkom maar inschrijving verplicht)

Adres : Cocktail bar Vertigo
Rollebeekstraat 7, 1000 Brussel

Dag 2 donderdag 14 november 2019

9.00-14.00

CEPANI Wetenschappelijk colloquium over Arbitrage en vennootschappen gevolgd door een Walking Lunch   (100,00 € Tax/VAT excl. )

Adres : FEB, Ravensteinstraat 4, 1000 Brussels

Colloquium: hall HORTA en Walking

Lunch: Foyer

Deze conferentie zal zowel in het Frans als in het Nederlands worden gevoerd, zonder gelijktijdige vertaling.

Arbitrage en vennootschappen


9.00-9.10 : Ouverture du colloque /Opening van het colloquium, Dirk De Meulemeester, président du CEPANI/ Voorzitter van CEPANI

Voorzitter van de sessie : Prof. Dr. Em. Guy Keutgen, erevoorzitter van CEPANI

9.10-9.30 : Introduction des travaux, Didier Matray, Vice-président du CEPANI, Professeur honoraire à la faculté de droit de l'Université de Liège, Avocat

9.30-10.10 : De arbitreerbaarheid van geschillen in het vennootschapsrecht Karen Paridaen, Advocaat en Dirk Van Gerven, Vicevoorzitter van CEPANI, Advocaat

10.10-10.50 : La place de la convention d'arbitrage, sa formulation et sa portée Olivier Caprasse, Professeur à l'ULiège et à l'ULB, Avocat; et Laura Léonard, Collaboratrice scientifique à l'ULiège, Conseiller juridique

10.50-11.00 : Pause café / Koffiepauze

11.00-11.40 : Het combineren van verschillende manieren van geschillenbeslechting bij vennootschapsgeschillen Patrick Van Leynseele, Advocaat, Arbiter en Mediator

11.40-12.20 : Les litiges post-acquisitions: questions choisies de fond et de procédure Didier Leclercq, Partner BDO Legal, Collaborateur scientifique de l’UCL et Sophie Goldman co-présidente du CEPANI40, Avocate

12.20-13.00 : Le nouveau code des sociétés et des associations : vers une flexibilité du droit favorable au développement des arbitrages sociétaires ? / Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen: meer flexibiliteit in het recht om zo vennootschapsarbitrages te stimuleren? Philippe Lambrecht, Vice-Président du Cepani et Professeur à l'Université Catholique de Louvain/ Vicevoorzitter van CEPANI en Professor aan de Université Catholique de Louvain


***


Een boek met de rapporten van het colloquium dat appart verkocht wordt aan € 50 wanneer u zich inschrijft voor de verschillende evenementen van de dag.

14.00-17.00

Academische zitting (Gratis inkom maar inschrijving verplicht)

Adres : Studio BOZAR

Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel

Deze conferentie zal zowel in het Engels worden gevoerd, zonder gelijktijdige vertaling.

14.00 – 16.00 : « Rondetafelgesprek omtrent het nieuwe CEPANI arbitragereglement dat in werking zal treden op 1 januari 2020 en de grenzen van de wilsautonomie »

    Bevestigde sprekers :
  • Dhr. Andrea Carlevaris, moderator
  • Dhr. Dirk De Meulemeester, Voorzitter van CEPANI
  • Mevr. Alice Fremuth-Wolf, Secretaris-Generaal van het Vienna International Arbitral Centre (VIAC)
  • Dhr. Gérard Meier, Voorzitter van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI)
  • Dhr. Marc Henry, Voorzitter van de Franse Arbitrage Associatie (AFA)
  • Mevr. Annette Magnusson, Secretaris-Generaal van The Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce

16.00 – 16.30 : Speech van de Voorzitter ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van CEPANI

16.30 – 17.00 : Presentatie van de Liber Amicorum door Prof. Benoît Kohl en Maxime Berlingin.


Bij deze gelegenheid zal een Liber Amicorum worden gepubliceerd teneinde deze mijlpaal te vieren.

Het Liber Amicorum zal in al zijn aspecten gewijd zijn aan arbitrage. Meer dan 40 zeer erkende professionelen op het gebied van arbitrage, zowel op nationaal als op internationaal niveau, aanvaardden de uitnodiging om een tekst in het Liber Amicorum te schrijven.

Het Liber Amicorum kan appart worden aangekocht voor de prijs van € 100,00 indien u zich inschrijft voor de verschillende evenementen van de dag.

18.00-23.00

Galadiner (175,00 € Tax/VAT excl. )

Adres : BOZAR

Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel

Dress Code : "Black Tie"

Dag 3 vrijdag 15 november 2019

10.00-13.00

CEPANI40 ochtend debat over “Artificial Intelligence, Blockchains and International Arbitration - what to expect?” (Gratis inkom maar inschrijving verplicht)

Adres : Stibbe

Rue de Loxum 25, 1000 Brussel